Breek de regels om het spel te veranderen!

Het ligt zo voor de hand: je moet de regels breken om het spel te kunnen veranderen. Toch slagen veel potentiële Innovation Leaders er niet in deze beslissende stap te zetten. Hierdoor raken ze gefrustreerd en blijft hun innovatief potentieel onbenut. En dat is niet zo raar. Jezelf conformeren aan een bestaande norm levert al van jongs af aan liefde, erkenning en waardering op. Ook financieel: van zakgeld, studiebeurs tot aan salaris.

Wanneer je in de klas een vraag moest beantwoorden, was het goede antwoord het door de docent verwachte antwoord. Wanneer je lid werd van een studentenvereniging, moest een ontgroening ervoor zorgen dat je individualiteit plaatsmaakte voor een standaard set aan opvattingen en gedrag. Conformeren was het hoogste goed en dat leverde nog veel op ook! Het werd wel erg onaantrekkelijk gemaakt om er een afwijkende mening op na te houden. Laat staan daar met je daden gevolg aan geven.

Beloond worden voor conformeren geldt evenzeer voor het werkende leven, waar opleidings- en MD-trajecten zorgen voor de gewenste voorgevormde vaardigheden. Maar wanneer een radicale vernieuwing nodig is, zullen we hier doorheen moeten breken. What got us here, won't get us there! 

(c) Castenmiller en Van mulligen. uit: geef je organisatie toekomst

Going against the grain is iets wat de meeste mensen dus niet gewend zijn. Toch ontkom je er niet aan wanneer je iets echt vernieuwends wilt ondernemen. Het is het beslissende onderdeel in de Innovation Leader persoonlijkheid. Je vermogen tot Pioneering action is als de overbrenging die het vermogen van de motor overbrengt naar de wielen. Het is waar alles uiteindelijk in moet samenkomen. 

Mensen die hoog scoren op de voorgaande onderdelen van het profiel, maar tekort schieten in Pioneering Action, doen er goed aan wat meer burgerlijk ongehoorzaam te worden. Dat werkt het beste door klein te beginnen, bijvoorbeeld met een onverwachte of tegendraadse inbreng tijdens vergaderingen. Net zo lang tot het niet meer vreemd voelt. En dan wat groters aan gaan pakken. Initiatieven nemen zonder vooraf toestemming te vragen bijvoorbeeld. 

Doorgaans zijn niet-Innovation Leaders niet in staat om de potentie van een radicaal vernieuwend idee in te schatten. Voor het mogelijke afbreukrisico hebben ze dan weer wel een grote gevoeligheid. Je kunt deze mensen het beste pas dán inlichten, wanneer jouw initiatief de eerste vruchten begint af te werpen. En ja, dat is spannend en niet zoals het normaal gesproken gaat, maar wel noodzakelijk.

Wanneer je dus je innerlijke frustratie voelt opkomen, niet meer kunt en wilt negeren dat bestaande principes en processen over de datum zijn, dan is het tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Want je kunt het spelletje niet veranderen door je aan de regels te houden!