"Innovation Leaders are paradoxical people. And they should be!"

"Innovation Leaders are paradoxical people. And they should be!"

The Innovation Leaders Blog features interviews with seasoned Innovation Leaders. This cycle is kicked-off by co-initiator of Coehoorn Centraal: Paul de Bruijn.

"A project like Coehoorn really sweeps you of your feet and you should let that happen. Do not have any resistance or fear. And don't even try to oversee the whole. This is completely contrary to how nearly all projects are run in nearly all organisations. That's why they rarely possess that game changing quality."

Read More

"Innovation Leaders zijn paradoxale persoonlijkheden. En dat móet ook!" - een interview met Paul de Bruijn

"Innovation Leaders zijn paradoxale persoonlijkheden. En dat móet ook!" - een interview met Paul de Bruijn

Op het Innovation Leaders Blog verschijnen interviews met ervaren Innovation Leaders. Zoals dit interview met de mede-initiatiefnemer en stuwende kracht van Coehoorn Centraal: Paul de Bruijn.

"Je wordt in een project als Coehoorn Centraal als het ware meegesleurd en moet je vooral ook laten meesleuren. Geen weerstand en angst hebben. En vooral niet het geheel willen overzien. Dit staat volkomen haaks op hoe vrijwel alle projecten in vrijwel alle organisaties gerund worden. Daarom zijn ze ook maar zelden game changing."

Read More

Breek de regels om het spel te veranderen!

Breek de regels om het spel te veranderen!

Het ligt zo voor de hand: je moet de regels breken om het spel te kunnen veranderen. Toch slagen veel potentiële game changers er niet in deze beslissende stap te zetten, waardoor ze gefrustreerd raken en hun potentieel onbenut blijft. En dat is niet zo raar. Jezelf conformeren aan de bestaande norm, levert al van jongs af aan liefde, erkenning en waardering op. Ook financieel: van zakgeld, studiebeurs tot salaris. En wanneer je in de klas een vraag moest beantwoorden, was het goede antwoord het door de docent verwachte antwoord...

Read More

Innovation Leader zijn, je moet het maar kunnen...

Innovation Leader zijn, je moet het maar kunnen...

Het klinkt prachtig, een Innovation Leader zijn. Je krijgt meteen het beeld van een krachtig persoon met een vooruitstrevende visie die vooral in control is. Iemand die wordt bewonderd en waar anderen graag ruimte aan geven. De werkelijkheid is anders. Vergeet wat je leest in Amerikaanse management boeken, het krediet wat Innovation Leaders verdienen ontvangen ze in het echte leven maar zelden. Of pas na een lange tijd…

Read More